Show simple item record

Article

dc.creatorKussy, Angelinaes
dc.creatorTalego Vázquez, Félixes
dc.date.accessioned2021-04-29T09:38:06Z
dc.date.available2021-04-29T09:38:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKussy, A. y Talego Vázquez, F. (2017). „Inny świat jest możliwy”: z gwarantowaną pracą czy z gwarantowanym dochodem? Przypadek Marinaledy. Praktyka Teoretyczna, 24 (2), 68-100.
dc.identifier.issn2081-8130es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11441/108099
dc.description.abstractW niniejszym artykule przywołujemy materiał etnograficzny z badań w Marinaledzie, „antykapitalistycznej” wiosce hiszpańskiej, której przypadek zainspirował nas do podjęcia refleksji nad genealogią nowoczesnego pojęcia „pracy” i krytyki jego podstaw filozoficzno-antropologicznych. Postaramy się wykazać, że projekt wioski, uznanej za praktyczną realizację hasła alterglobalistów „inny świat jest możliwy”, opiera się na chęci wzmocnienia kondycji człowieka jako pracownika i aktora procesu „produkcji”. Zarówno dominujący w Marinaledzie dyskurs, jak i praktyki społeczne krążą wokół „pracy”, a tę – jak wynika z analizy „zgromadzonego” materiału – zwolennicy „alternatywnego” projektu rozumieją w sposób, który wykształcił się w zachodniej nowoczesności i który nie odbiega od rozumienia pracy w kapitalizmie. Pragniemy zadać pytanie o ograniczenia projektów emancypacyjnych, które nie kwestionują owego konceptu pracy i wykazać, że przyjęcie konstruktu, który zaczął formować się w czasach merkantylizmu, dojrzewał w myśli liberalnej, a następnie marksizmie, związane jest z kondycją podporządkowania. Dlatego w ostatniej części artykułu przedstawimy Powszechny Dochód Podstawowy jako jedno z narzędzi, które osłabiałoby związek podmiotu z tak rozumianą pracą, po to, aby umocnić jego związek z tym, co polityczne.es
dc.description.abstractThe article presents the results of two periods of long-term fieldwork in Marinaleda, an ‘anti-capitalist’ Spanish village. It aims to reflect on the genealogy of the modern understanding of the term ‘work’ and to critically approach its philosophical and anthropological assumptions. We want to prove that the proposition of the village, declared by alter-globalists as the practical realisation of the slogan ’another world is possible‘, is based on their striving to reinforce the condition of people as workers and actors in the ‘production’ process. In Marinaleda, both the prevailing discourse and social practices in fact focus on ‘work’; this term however — according to the gathered ethnographic interviews and observations — remains to be understood by the supporters of the ‘alternative’ project in a way that has been shaped in the modern West, and is thus not any different from the definition of ‘work’ in capitalism. We therefore want to address the question of limits of the emancipation projects that do not challenge the concepts of ‘work’ and ‘production’. Furthermore, we believe that adopting the construct of work that started to be formulated in the time of mercantilism and matured in the liberal and subsequently Marxist thought is related to taking a position of subordination. This is why we suggest Universal Basic Income as one of the tools that can weaken the link between the subject and such understood ‘work’ and consequently reinforce its political ties.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extent33 p.es
dc.language.isoundes
dc.relation.ispartofPraktyka Teoretyczna, 24 (2), 68-100.
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnowoczesne pojęcie pracyes
dc.subjectkrytyka pracyes
dc.subjectPowszechny Dochód Podstawowyes
dc.subjectMarinaledaes
dc.subjectantyproduktywizmes
dc.subjectantykapitalizmes
dc.subjectalterglobalizmes
dc.subjectModern concept of workes
dc.subjectcritique of laboures
dc.subjectUniversal Basic Incomees
dc.subjectanti-capitalismes
dc.subjectalter-globalizationes
dc.title„Inny świat jest możliwy”: z gwarantowaną pracą czy z gwarantowanym dochodem? Przypadek Marinaledyes
dc.title.alternative“Another world is possible”: with guaranteed work or guaranteed income? Marinaleda's casees
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees
dcterms.identifierhttps://ror.org/03yxnpp24
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.contributor.affiliationUniversidad de Sevilla. Departamento de Antropología Sociales
dc.relation.publisherversionhttp://dx.doi.org/10.14746/prt.2017.2.3es
dc.identifier.doi10.14746/prt.2017.2.3es
dc.journaltitlePraktyka Teoretycznaes
dc.publication.volumen24es
dc.publication.issue2es
dc.publication.initialPage68es
dc.publication.endPage100es
dc.identifier.sisius21389096es

FilesSizeFormatViewDescription
INNY ŚWIAT JEST MOŻLIWY.pdf736.0KbIcon   [PDF] View/Open  

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional