Repositorio de producción científica de la Universidad de Sevilla

Uniwersytet i pracodawcy w Polsce i Hiszpanii. Konfrontacje, oczekiwania, perspektywy

 

Advanced Search
 
Opened Access Uniwersytet i pracodawcy w Polsce i Hiszpanii. Konfrontacje, oczekiwania, perspektywy
Cites

Show item statistics
Icon
Export to
Título alternativo: University and employers in Poland and Spain. Confrontations, expectations, perspectives
Author: Kurantowicz, Ewa
Nizińska, Adrianna
Padilla Carmona, María Teresa
González Monteagudo, José
Department: Universidad de Sevilla. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Universidad de Sevilla. Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social
Date: 2017
Published in: Studia Edukacyjne, 44, 23-44.
Document type: Article
Abstract: W artykule zaprezentowane zostaną wyniki cząstkowe badań empirycznych przeprowadzonych w ramach projektu EMPLOY, z uwzględnieniem perspektywy hiszpańskich i polskich pracodawców, ich doświadczeń, oczekiwań i postrzegania absolwentów szkół wyższych. Prezentacja materiału empirycznego poprzedzona będzie zarysowaniem kontekstu polskiego i hiszpańskiego, nakreślającego perspektywę makro w odniesieniu do polityk i strategii wzmacniania zatrudnialności w Polsce i Hiszpanii oraz przeglądu badań w tym obszarze. This paper is based on the partial results of EMPLOY research project. We present the Polish and Spanish employers’ perspectives, experiences and needs when it comes to the HE graduates. Before the empirical analyses we compare the political and cultural contexts of employability in both countries as also provide the review of the main Polish and Spanish research reports in this field.
Cite: Kurantowicz, E., Nizińska, A., Padilla Carmona, M.T. y González Monteagudo, J. (2017). Uniwersytet i pracodawcy w Polsce i Hiszpanii. Konfrontacje, oczekiwania, perspektywy. Studia Edukacyjne, 44, 23-44.
Size: 178.8Kb
Format: PDF

URI: https://hdl.handle.net/11441/70638

DOI: 10.14746/se.2017.44.1

This work is under a Creative Commons License: 
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional

This item appears in the following Collection(s)