Congreso de Expresión Gráfica Arquitectónica (1º. 1986. Sevilla): Recent submissions